Tidligere aktiviteter:

Ordinær Generalforsamling januar 2015,
referat

Referat fra generalforsamlingen i Aalborg Kunstpavillon fredag d. 30. januar 2015


Velkomst ved Ole Flyv
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referant
3. Valg af stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning

Spørgsmål og kommentarer
til bestyrelsens beretning:


Peer Steen Hansen

Bruno Jakobsen

Karin Knudsen, Kurt Knudsen og Peter Bundgaard

• Et særdeles travlt år for den lille bestyrelse.
• Ole Flyv har fungeret som midlertidig formand.
• 18. januar til 1. marts udstillede KP på Frederikshavn Kunstmuseum med
følgende kunstnere: Claus Brusen, Peter Vilhelm Nielsen, Helle Rask
Crawford, Ole FLyv og Bruno Jakobsen. I forbindelse med udstillingen afholdtes
en velbesøgt artist talk.
• En artist talk i forbindelse med Vrå udstillingen af Bardur Jacobsen, der selv
viste rundt. (2 besøgende herfra).
• Dorte Visby gav en fin omvisning på Makers of today i Kunsthal Nord.
• Asger Jorn filmarrangement i samarbejde med Biffen (6 besøgende herfra).
• Byvandring i Aalborg for at se på byens mange nye gavlmalerier.
(20 besøgende). Det var en kold tur, så arrangementet tænkes gentaget til
foråret i mildere vejr.


• RART på Kunsthal Nord var KP’s største udstilling og satsning i 2014.
RART viste værker af: Barbro Raen Thomassen, Ann Mai Lunde Røge,
Marianne Rønnow og Elisabeth Haarr.
Til RART produceres et flot katalog som også er årets medlemsgave til
KP’s medlemmer.
• Henrik Broch-Lips er tiltrådt som ny leder af Kunsthal Nord. KP har haft et
godt møde med Henrik, men det er tydeligt at KP står for bredde, mens
Kunsthallen søger en mere strømlinet udstillingprofil. KP har ingen særstatus
eller fortrin til at bruge Kunsthal Nord som udstillingssted, men må
ansøge på lige fod med alle andre.
• KP har fået en Facebook side
• KP er begyndt at sende nyhedsbreve ud til medlemmerne.
Martin Barslev: KP har ingen gallerimuligheder i Kunsthal Nord
Den lovede mængde udstillinger er annulleret.

Kirsten Algren: Vigtigt at debatten ikke kun er på Facebook.

Gurli Th omsen Nielsen: Det er på Facebook der er kontakt til de unge
kunstnere.

Martin Barslev: Debat og nyheder findes også på KP’s hjemmeside.

Kirsten Gitz Johansen: Hvad er KP’s rolle Kunsthal Nord når vi ikke har
udstillingsmulighed i Kunsthal Nord?

Ole Flyv: KP har udstillingsmulighed - dog på samme betingelser som alle
andre.


Kirsten Algren: Hvor er DKR idag?
Hvor mange medlemmer har KP og hvor mange DKR medlemmer?
Det er et fattigt samarbejde.


Ole Flyv: DKR er hvad DKR’s medlemmer gør det til, men de er meget passive.
Udstillingen i Frederikshavn netop nu er et eksempel på et DKR samarbejde,
hvor DKR-kunstner Oscar Vela har samlet et hold på fem.


Kirsten Gitz Johansen: Det var en fin oplevelse at udstille i Frederikshavn


Martin Barslev: Er der en bestyrelse i DKR?


Ole Flyv: Nej det er der ikke. Der har flere gange været lagt op til det, men det
er aldrig blevet til noget.


Martin Barslev: Hvor er udstillingsudvalget?


Ole Flyv: Det er midlertidigt sat på stand-by grundet den mangelfulde bestyrelse.


Ingelise Krarup Andersen: Tak til Ole Flyv for hans ihærdige arbejde for KP
med at holde sammen på stumperne. (Bifald)


Anders Ørum: Er der kommet et udspil fra kommunen om tilskud i 2015?


Gurli Th omsen Nielsen: Nej det er der endnu ikke. Der er netop nu ved at
blive udarbejdet en ansøgning. Vi er ikke i fuld gang, men vi er igang.
En digitalisering af KP’s regskab er sat igang og kører på skinner.


5.
Fremlæggelse af det reviderede
regnskab: Udskudt pga tidsmangel. Der indkaldes til et senere møde om dette punkt.
6.
Orientering om 2015 • Netop nu gang i KP-udstillingen Forelskelse - intet gives som et kys på
Frederikshavn Kunstmuseum med Oscar Vela, Lars Skovfoged, Martin
Barslev, Kirsten Gitz-Johansen, Anna Grethe Aaen.
• Der arbejdes på en udstillingsidé med titlen KUL, der henviser til materialet
kul både som et udtryksfuldt tegnemateriale og som brændstof. Der
tænkes også på selve stedet som det gamle kulkraftværk det har været.
Idéen er stadig ret løs, men en af de ideer der er i spil, er at få de anerkendte
udenlandske kunstnere Jenny Saville og Robert Longo med på udstillingen.
7.
Indkomne forslag Ingen indkomne forslag.
8.
Fastlæggelse af kontingent Enstemmighed om at lade det forblive at være 175,- årligt.
9.
Valg af formand Ole Flyv valgt som formand i et år.
10.
Valg af 6 bestyrelsemedlemmer
og 2 bestyrelsessuppleanter
Martin Barslev vil gerne fortsætte.
Ingen nye emner kom på banen.


Gurli Th omsen Nielsen: Et nyt frivillighedscharter udarbejdet af Kulturministeriet
i 2013 har gjort det muligt for foreninger som KP at fortsætte uden
en fuldtallig bestyrelse, men i stedet trække på alle de gode frivillige kræft er
det kan lykkes at samle. Se www.frivilligcharter.dk


Birgit Vanghaug: Spændende at arbejde i bestyrelsen. Fx arbejdes der netop
nu på at lave en tur til Kunstbienalen i Venedig til sommer.
Martin Barslev: Det er interessant at sidde i bestyrelsen.
Gurli Th omsen Nielsen: Vi fire i bestyrelsen arbejder hårdt.


11. Valg af 1 revisor og
1 revisorsuppleant
Peer Steen Hansen revisor.
Karen Knudsen revisor suppleant.


12. Eventuelt.
Ingen kommentarer til eventuelt...
Udtrækning af fire vindere og lækkert ostebord afrundede arrangementet.Klik på linket>>>>>>>

/UserFiles/image/MB_27_2.%202015/Referat_fra_ordinaer_Generalforsamling_2015.pdf

 

 

____________________________________________________

 

Salon på Kunsthal Nord -

Tirsdag d. 1/4 2014 klokken 17:00 – 18:00
Kunsthal Nord arrangerer i løbet af året en række Salonaftener, hvor et kunstrelevant emne bliver bragt op og diskuteret blandt værten og de fremmødte gæster. Næste gang er emnet "kunst og formidling - hvad er den gode formidlingstekst?". Vi debatterer ud fra konkrete formidlingseksempler. Bliver kunsten overformidlet, overfortolket, er kunstsproget forståeligt?

Salonerne er skabt som et mødested for faglige og kreative samtaler omkring kunst og kultur og er inspireret af 1600-tallets salontradition, hvor man i private hjem skabte små miljøer for udveksling af ideer inden for emner som; litteratur, politik, filosofi, æstetik og kunst. I Kunsthal Nord vil vi gerne med salonaftenerne skabe et rum for alle, der er fagligt interesseret i samtaler og diskussioner omkring kunst og kultur.

Vært er kunstformidler Astrid Gry Byrial/Gratis entré.

 

 

Onsdag d. 13. juni 2012 kl. 16

Seniorforsker mag. art. Nina Hobolth om:

Tilstedeværelse og/eller Fraværelse

Aalborg Kunstpavillons aktuelle udstilling med to installationer skabt af billedkunstneren Carsten Schmidt-Olsen, har begge titlen "Tilstedeværelse og/eller Fraværelse, hvor han til den ene installation har inviteret andre kunstnere til at deltage med værker i undersøgelsen af tilstedeværelse og/eller fraværelse. Begge installationer er inspireret af en diskussion mellem Yves Klein og Piero Manzoni om netop at være tilstedeværende eller fraværende i ens værker. Nina Hobolth vil uddybe betydningen af udstillingens titel og fortælle om sammenhængen mellem Yves Kleins og Piero Manzonis kunstsyn. Vi håber at rigtig mange vil være til stede, så kunstværkerne kan beses og debatteres i nærvær; for kunstoplevelsen mistrives ved fravær.

Lørdag d. 30. juni kl. 13.30 - 15

Lektor dr. phil. Anne Ring Pedersen om:

Installationskunsten mellem billede og scene

Aalborg Kunstpavillon og Kunsthal Nord inviterer til et foredrag om installationskunst. Foredragsholderen lektor Anne Ring Pedersen fra Københavns Universitet, vil behandle spørgsmålene : "Hvad er en installation? Hvilke hovedpositioner er der inden for installationskunsten? Hvilke virkemidler benytter den sig af? Hvordan virker den på beskueren? Hvad er den kulturhistoriske forklaring på, at den er opstået, og hvorfor er den blevet udbredtover det meste af klodeni det sene 20.århundrede samt hvorfor er den blevet uomgængelig i samtidens kunst i det 21. århundrede?
Foredraget ledsages af en række fotografier af værker af danske og udenlandske installationskunstnere. Anne Ring Pedersen vil tale de første 45 minutter, herefter er der spørgsmål og diskussion, hvor bl.a. den aktuelle udstilling/værkinstallation "Tilstedeværelse og/eller Fraværelse" kan inddrages.