I løbet af 2011 har vi præsenteret 5  DKR kunstnere, der i samtaler med Ole Flyv har fortalt om deres kunst.

Arrangementerne fortsætter til foråret. De er gratis, og alle er velkomne

TEGNER BRUNO
LØRDAG D. 3. SEPTEMBER KL.: 13-14:30

 www.tegnerbruno.dk

Thorvald Odgaard 
Lørdag d. 1. oktober kl. 13 - 14.30

Leif Lemmiche
Lørdag d. 5. novenber kl. 13 - 14.30

Gorm Spaabæk

Lørdag d. 8. maj kl. 13 - 14.30

Karla Tonsgaard

Lørdag d. 2. april kl. 13 - 14.30

 

 

 


 

Besøg hos glaskunstnerne Britta Madsen og Søren Gøttrup
 

Tirsdag d. 16. august kl. 18.00

 

Britta og Søren har lavet adskillige udsmykningsarbejder her i Nordjylland, og mange har stiftet bekendtskab med deres finurlige og ofte humoristiske glasarbejder. Vi har fået lov til at besøge deres glasværksted i Støvring., hvor de også bor. Se mere på www.bmsg-glaskunst.dk

 Der serveres lidt mad og vin.

Pris: 25 kr. max. Deltagere 20 personer efter ”først til mølle…” princippet.

Vi mødes på stedet Mastruplundvej 10, 9570 Skørping kl. 18.00. Har man ikke mulighed for selv at komme derud, kan der ønskes  køremulighed ved tilmelding.

Tilmelding til Ingelise tlf. 30231658 e-mail: kajlise@stofanet.dk

  

 

 Koncert med Admiral Awesome og saxofonisten Frederik Ljungkvist

søndag d. 6. februar 2011 havde vi en  forrygende koncert med Århus bandet Admiral Awesom i Kunsthal Nord. Med tenorsaxofonisten Frederik Ljungkvist som gæst spillede bandet moderne jazz
til stor fornøjelse for de ca. 35 fremmødte.

  

 


 

Medlemsaften torsdag d. 11. november.

 

Der blev snakket

                                       .......og lyttet

kigget 

spist

diskuteret

skrevet

og fremlagt

 

Medlemsaften i Aalborg Kunstpavillon 11. november 2010

 

Som noget helt nyt prøver bestyrelsen fra Aalborg Kunstpavillon at spørge medlemmerne direkte, hvad man har af ønsker og forventninger til Aalborg Aalborg Kunstpavillon efter at vi er flyttet til Nordkraft og deler lokaler med Kunsthal Nord.

 

Antal tilstedeværende:  40-50 personer

 

Velkomst ved formand Mona Jensen

Vi sidder tit i bestyrelsen og gætter på, hvad medlemmerne tænker og ønsker, og hvad er mere nærlæggende end at spørge medlemmerne selv. Nu prøver vi ved dette arrangement, at spørge mere direkte: Hvad ønsker man som medlem af Aalborg Kunstpavillon nu og i fremtiden?

 

Orientering  om kommende udstillinger ved næstformand Anders Ørom

Næste udstilling under Aalborg Kunstpavillon, kaldet udfordringen, består i at Aalborg Kunstpavillon har indbudt en anerkendt udenlandsk kunster Karla Sascha til at udfordre DKR (medlemmer af Det Kunstneriske råd) BKF (Billedkunsternes forening )og andre til en udfordring med frottage i udgangspunkt i Nordkraft. Se mere på hjemmesiden

Andre udstillinger i støbeskeen er Skandinavisk kunst: Aalborg/Gøteborg/Kristensand og Aalborg  og Aalborg Kunstpavillons juleudstilling, der afholdes dette år 18-19. dec. i klostret ved C.B. Obels plads.

 

Orientering om turer m.v. ved Bruno Jacobsen (tegner)

Der har været tur til Hamborg og meget snart tager ca. 20 personer til Beijing (Kina).

 Aalborg Kunstpavillons medlemmer har i maj 2010 fået tilbudt ”restpladser ” til Berlin sammen med billedkunstlærerne. Pladserne var revet væk. Turen bliver gentaget i 2011.

Og sidst skal også nævnes endags-turen rundt i Vendsyssel i forbindelse med Port 2010.

 

Orientering om arrangementer ved Ole Flyv

Aalborg Kunstpavillon vil arbejde for at man med jævne mellemrum, f. eks. første onsdag i hver måned har et medlemsarrangement, hvor et medlem af DKR fortæller om sine værker.

Forslag fra salen om at invitere to DKR-medlemmer sammen en aften til diskussion. Forslaget blev godt modtaget.

 

Orientering ved Ingelise Nørgaard om hjemmesiden

Hjemmesiden er nu opbygget med mange underpunkter. Man mailer, hvad der ønskes på hjemmesiden til info@kunstpavillon.dk, hvorefter det kommer på hjemmesiden. Det kan være kommentarer, indbydelser til udstillinger m.m.. Der kan gå et lidt tid fra mailen er sendt til denne kommer på hjemmesiden.

 

 

Dernæst aftenens hovedtema.

Vi ønsker en debat om, hvad medlemmerne ønsker sig af Kunstpavillonen . Der var opstillet tre temaer: 1. Arrangementer, 2. Hjemmesiden, 3. I øvrigt.

For at få en mere livlig diskussion, blev folk delt op i grupper og bedt om at komme med forslag , som grupperne diskuterede. Dernæst valgte hver gruppe det forslag, som de synes var det bedste.

                            

1.       Blok og debatforrum på hjemmesiden, som alle kan skrive på.

2.       Samtalekredse om kunst på græsniveau. Hver kreds bør bestå af 8-10 personer, hvis der melder sig flere oprettes der flere kredse

3.       En udstilling eller happening, der virkelig sparker r.., som f. eks. Kulturland(1999), da Kunstpavillonen udstillede i både Nordkraft og på Kvægtorvet. Udstillinger i f. eks. gamle butikslokaler tror man ikke på

4.       En-dagsture f. eks. Himmerland eller Gøteborg. Himmerland fordi der oftest har været ture til Vendsyssel, og Gøteborg, da der er mange fine kunstmuseer og afstanden er overkommelig.

5.       Der ønskes et miljø i Kunsthal Nord, der tager imod. Flere udstillinger, kortere perioder.

6.       Kunstbog, hvor alle DKR-kunstner får f. eks. 2 sider til rådighed, som hver kunstner udfylder. Om vedkommende vil vise billeder, fortælle om sig selv eller noget helt tredive er helt op til kunstneren selv.              

 

Andre forslag fra grupperne:

 

Hjemmeside:

Flere billeder mere at se på. At man kan blive ven med KP på Facebook, Links til udstillinger

 

Udstillinger:

Normade gallerier i flotte/spændende bygninger.

Flere udstillingeri Kunsthal Nord på en gang

Musik/sang/samvær ved ferniseringer.

 

Arrangementer:

Små foredragsrækker 2-3 gange

Foredrag med udgangspunkt i udstillingen (Som under ”Blikket på Kunsten”).

Udstillinger hvor kunstnerne selv fortæller.

Diskutionsarrangement om nye indkommende kunstinformationer fra andre kilder end Kunsthal Nord.

 

Udflugter:

Week-endture til Læsø KBH , Jævnlige galleriture f. eks. Kirsten Kjærs Hus,

Endags-ture til Silkeborg, Herning, Skagen.

Paris eller Berlin med tog

Documenta 13, Kassel i 2012

 

Andet:

Biograf reklamespots, samarbejde med Biffen

Samarbejde med byer i udlandet eller Danmark.

Opkobling på andre kulturevents.

 

Øvrige kommentarer fra salen generelt

 

Spørgsmål via mail og porto: Skal breve stadig sendes ud som nu?

Svar Aalborg Kunstpavillon: Vi ved, vi har spurgt efter medlemmernes mail-adresser før, men pga. flytning m.m. har vi ikke fået lavet et samlet medlemsmailkartotek.

Der var et ønske om, at post stadig bliver udsendt pr. post, hvilket vi også vil forsætte med endtil videre. Dette gælder også Pavillonnyt, som fremover også vil udkomme 3-4 gange årligt.

 

Spørgsmål vedr. optagelse i DKR: Hvad lægger man vægt på. Lægger man meget vægt på øvrige censurerede udstillinger?

Svar: Nej det er det enkelte udstillingsudvalg, der tager stilling. Men et nej er ikke et endegyldig nej. Man er altid velkommen til at søge igen.

 Spørgsmål  vedr. optagelse i DKR: Har man overvejet at konsultere eksterne kunstnere til vurdering afoptagelse for DKR.

Svar: Ja! Det har været prøvet før, men er ikke udelukket at vi gør det igen for fremtidige optagelser

Der var en generel diskussion om optagelse i DKR. Ønsker man optagelse i DKR, kan optagelses-betingelserne og proceduren ses på hjemmesiden.

 

Der var en generel diskussion om Kunsthal Nord, mange tilkendegivelser om, at man synes, at udstillingsperioderne er for lange, man kunne eventuelt dele udstillingsarealet op i nogle perioder.

Kunsthal Nord er også en ny institution, der vil ændre sig de kommende år.

 

 

Afslutning

Bestyrelsen takker for en indholdsrig aften. Vi synes selv, at den for Kunstpavillonens utraditionelle måde at diskutere på, gav en god debat med mange ideer og indslag, som vi vil tage til os, og arbejde videre med.

 

 

 

Mona Jensen (ref.)

 

 

  

 


 

Referat fra DKR møde d. 9. september 2010 kl. 19.00

 

KunstPavillonens fremtid er vifteformet

Møde for DKR-medlemmer torsdag den 9.9.10

 

Kim Grønborgs installationer i Kunsthal Nord gjorde at mødet blev afholdt i BGKs atmosfærefyldte atelier, hvor 20 deltagere grupperede sig om de klassiske, små runde borde og kunne nyde den traditionsrige ’KP’ vin, Roche Mazet, til et udvalg af oste.

 

Formålet med mødet var at generere idéer og tage konkrete initiativer til kommende aktiviteter og udstillingsmuligheder, samt at præsentere udstillingen Udfordring, der har fernisering den 4. februar 2011.

 

Forkvinden, Mona Jensen, bød velkommen og nævnte at alternativerne til rødvin var juice og hvidvin, placeret på fragmenter af mannequiner, som fik nogle til at associere til Vilhelm Freddie. 

 
Udfordring

Medlemmer af bestyrelsen indledte med at præsentere Udfordring og den indbydelse udfordreren, Karla Sachse, har formuleret. (Den sendes til alle DKR-medlemmer). For det første satte Anders Ørom Udfordring  ind i den udstillingspolitik, bestyrelsen arbejder for i Kunsthal Nord, nemlig at se nordjysk kunst under forskellige synsvinkler (Blikket på kunsten) og at sætte deres værker i dialog med andre kunstneres. Det sidste gælder Udfordring og en planlagt udstilling (i 2012) med kunstnere fra Göteborg, Kristiansand og Nordjylland. For det andet blev Karla Sachses værker og (internationale) kunstprojekter præsenteret personligt og engageret af Marianne Rønnow, og for det tredje gav Ingelise Nørgaard et indblik i brugen af frottage gennem nedslag i kunstværker, hvor teknikken er anvendt. Grunden til det sidste er, at kravet til de nordjyske værker, der kommer til at indgå i Udfordring, er at der i disse værker indgår frottage – i vid betydning.

 
Aftenens Temaer

Aftenens centrale temaer var forslag til arrangementer, supplerende udstillingssteder og DKR-netværk. Lene Klitgaard introducerede gruppearbejderne og førte deltagerne instruktivt gennem gruppearbejdets faser. Der blev dannet en gruppe, der arbejdede med supplerende udstillingssteder, en anden der arbejdede med DKR-netværk og to der arbejdede med arrangementer. To centrale krav til grupperne var, at de skulle prioritere én idé og at de selv skulle kunne realisere denne idé (med hjælp fra bestyrelsen). Det meget konstruktive resultat af gruppearbejderne resumeres i det følgende.

 

 
Udstillingssteder:

Første prioritet var mindst én årlig udstilling i Kunsthal Nord, suppleret med udstillinger andre steder. Som eksempler på andre steder nævntes Skagen auktionshal, Hobro Bibliotek (kunstetage), Kongstedlund herregård, kælderen i Kunsten, Aalborg Universitet, gymnasier, seminarier, Store Brøndum Kulturkøbmand, Dronninglund Kunstcenter, Tinghuset i Nibe, Tingbæk Kalkmine, det nye jernbanebroprojekt, Kildeparken, området omkring Nordkraft, havnen (for eksempel i forbindelse med Tall Ships Race), andre rum (Kedelhallen) og lokaler i Nordkraft.

Blandt de mange forslag fik en årlig juleudstilling i Aalborg Kloster første prioritet.

 
Hvem gør hvad?

Udstillinger i Kunsthal Nord er bestyrelsens opgave. Med hensyn til udstillingssteder udover Kunsthal Nord og Aalborg Kloster påtog Preben Klitgaard sig at undersøge et par udstillingssteder.

 
DKR-netværk

Den grundlæggende idé er at skabe et DKR-netværk, der omfatter en række idéer til aktiviteter. Den centrale idé, som der umiddelbart arbejdes på at realisere, er en åben e-mail gruppe for DKR-medlemmer (’DKR-NETWÆRK’).

DKR-medlemmerne skal kunne melde sig til og fra netværket.

I tilknytning til ’DKR-NETWÆRK’ er der yderligere en række idéer til aktiviteter, der kan formidles gennem netværket:

Et månedligt cafémøde (f.eks. på Café Nordkraft), fælles workshops (afholdt hos den enkelte DKR-kunstner og omfattende forskellige kunstformer), fælles publikationer, udvikling af idébank, samarbejde på tværs af forskellige faggrupper, gensidig inspiration og besøg hos hinanden, fælles studieture og udstillingsbesøg, udstillingssamarbejde (herunder udstillinger i hinandens atelierer), landart projekt, besøg hos hinanden, kontakt til nordiske og andre udenlandske kunstnere, udveksling af kontakter i udlandet og i Danmark. 

 
Hvem gør hvad?

Lars Skovgaard påtog sig at starte etableringen af netværket.

 
 
 
Arrangementer

De to grupper var fælles om at foreslå rejser/ kunstture (for alle medlemmer af KP, naturligvis). Den ene gruppe gav åbne atelierdøre første prioritet; den anden gruppe udfoldede idéen med rejser, både til udstillinger (Documenta etc.), byer med status som kunstbyer (Beijing, Berlin, Paris, Köln m.fl.) og kunst events.

I idégenereringen var grupperne også fælles om at foreslå socialt samvær/ caféaften i Nordkraft (bl.a. i forbindelse med film og teater). En af idéerne er en julefrokost med ”rigtigt billedlotteri”, en anden idé er at der er en månedlig præsentation af en DKR-kunstner i Kunsthal Nord. Det kan foregå på den måde, at kunstneren viser værker og fortæller om dem. For at vise værkerne – også forud for arrangementet – kræves der vægplads i Kunsthal Nord/ Nordkraft. Arrangementerne bør være månedlige og ligge på en fast ugedag, for eks. den første torsdag i måneden. Til denne idé kan ønsket om et ”hjørne” til DKR-medlemmer i Kunsthal Nord knyttes.

Yderligere var der forslag til samarbejde med andre kulturudbydere i Nordkraft og besøg hos kunstnere. I den ene gruppe var der et ønske om at få opsat fladskærme i kedelhallen, så besøgende kan se, hvad der sker i Nordkraft.

 
Hvem gør hvad?

I den ene arrangementsgruppe påtog Ole Flyv sig at starte et månedligt arrangement (for pavillonens medlemmer), hvor en DKR-kunstner præsenterer værker og fortæller om sit arbejde med kunst, enten i form af åbne atelierer eller i Kunsthal Nord.

 

I den anden arrangementsgruppe sagde Søren Gøttrup ja til at holde fingeren på pulsen med hensyn til udstillinger, kunstmesser med videre i udlandet, og Britta Madsen meldte sig som medarrangør af fremtidige ture til steder, hvor pulsen banker.

(Bestyrelsen kunne ønske sig løbende mails fra Søren og Britta til KPs hjemmeside).   

 

Opfølgning på initiativerne

Forud for generalforsamlingen (2011) gør bestyrelsen i januar 2011 status over realiseringen af forslagene og følger op på dem.

 

Det var et både hyggeligt og konstruktivt møde med en engageret og positiv stemning.