Bestyrelse for kunstforeningen

Aalborg Kunstpavillon 2018

 

 

Lisbeth Fast info@kunstpavillon.dk Fungerende Formand
Kirsten Ahlgren info@kunstpavillon.dk Næstformand
Karin Jakobsen info@kunstpavillon.dk Kasserer
Lars Winther info@kunstpavillon.dk Menig medlem
Carsten Hansen info@kunstpavillon.dk Menig medlem
Ditte Siv Nielsen info@kunstpavillon.dk Menig medlem