Det kunstneriske Råd

Det Kunstneriske Råd - i daglig tale DKR- er betegnelsen for kunstnerne
i kunstforeningen Aalborg Kunstpavillon. I foreningens bestyrelse skal mindst
tre af de valgte bestyrelsesmedlemmer være medlem af DKR.
Af udstillingsudvalgets 5 medlemmer skal mindst de tre sidde i
Det kunstneriske Råd.

Der optages nye medlemmer medio april og medio september.

Dato for næste optagelse i DKR:
18. 4. 2016.
Indlevering af værker til bedømmelse tidligst en uge før,

Værkerne kan indleveres på KHN
i åbningstiden tirsdag - søndag kl. 11-17
onsdag kl. 11-- 21.

(Tjek selv åbningstiderne)

 

Optagelse i DKR>>>>>>>/optagelse-i-dkr.aspx

 

Kunstudstilling:

Aalborg Kunstpavillon har en løbende aftale med Frederikshavn Kunstmuseum
om kunstudstillinger med medlemmer af DKR. Tidspunkter vil blive annonceret.