PavillonNyt August - December 2010

Karla Sachse
Udfordringen

Fredag d. 4. februar 2011 bliver der fernisering på Pavillonens næste  udstilling i Kunsthal Nord.
Udstillingen vil forløbe på den måde, at det er udfordreren, Karla Sachses, egne værker, der er fernisering på d. 4. februar.Meningen er så, at nordjyske kunstnere kunstnerisk skal gå i dialog med ophængningen. Kunstnerne kan lave værker, der uddyber, udfordrer, udforsker både teknik og indhold i Karlas egen udstilling. Fra d. 18. februar kan kunstnerne indlevere deres værker i Kunsthal Nord, og de indsendte værker vil blive hængt op som en udvidelse af Karlas oprindelige ophængning. På den måde kan vi d. 12. marts afslutte med en ”Slutfernisage”, der forhåbentlig viser et bredt udsnit af nordjysk kunst sat i relief af berlineren Karla Sachses tanker. Karla vil være til stede ved begge ferniseringer.
I juli måned havde Kunstpavillonens bestyrelse inviteret Karla Sachse til Aalborg. Ved den lejlighed skulle hun høre om tankerne bag udfordringen og se Kunsthal Nords lokaler. Hun fandt ideen om at optræde som udfordrer spændende og blev meget begejstret for de utraditionelle lokaler, hvor hun brugte en dags tid til at gå rundt og fotografere og arbejde på anden vis.
Karla Sachse er født i 1950 i Zschopau i Sachsen. Hun har læst kunstvidenskab ved Humboldt universitetet i Berlin og arbejder nu dels som kunstlærer ved et gymnasium og dels som udøvende kunstner. Hun har boet hele sit voksenliv i en lejlighed i Østberlin, og her er hun blevet boende efter murens fald. Hun er en mangesidet kunstner, der især har beskæftiget sig med installationer, performance og fotokunst og har siden 1982 deltaget i et væld af udstillinger over hele verden.
På et tidspunkt blev hun interesseret i mail art og kom i den forbindelse i kontakt med Mogens Otto Nielsen, som hun har samarbejdet med ved flere lejligheder. Siden 1989 har hun beskæftiget sig mere og mere med visuel poesi. Hendes kunstneriske værker omfatter ruminstallationer og arbejder i offentlige rum, og hun har vundet adskillige priser for sine udsmykninger i Berlin.


Port 20:10

Port 20:10 er en kunstfestival, der finder sted i Nordjylland med startskud 15. oktober. Port 20.10 har undersøgelsen af kunstens og publikums nye roller i et socialt mediefelt som den centrale ramme for såvel  festivalens indhold som form.

Publikumsinteraktionen kan være meget direkte- eksempelvis i forbindelse med performance og installationer, der direkte involverer publikums deltagelse. Eller den kan i forbindelse med rum og maleriinstallationer ”tvinge” beskueren til at opleve traditionelle medier på en ny måde.
I forbindelse med denne kunstfestival  har man indbudt professionelle billedkunstnere bosiddende i Region Nordjylland til at indsende projektforslag. Denne del af festivalen er blevet kaldt ”Open Call, og der har været en overvældende interesse for projektet blandt landsdelens udøvende kunstnere, så ikke alle indsendte forslag blev godkendte og financerede
En af dem, der fik sit projekt igennem er Søren Friis, medlem af Det Kunstneriske Råd (DKR) i Aalborg Kunstpavillon, som Ingelise Nørgård her har en samtale med.

IN:    Kan du beskrive dit projekt?
SF:    Min idé er at lave en kube på ca. 5x5x5 m. i sinusplader ( bølgeplader i galvaniseret stål, som man normalt bruger til tage ). Kuben har mange referencer både i arkitekturen og i den mere frie kunst. Sinuspladerne har den egenskab, at man kun ser den del af bølgerne, der vender mod en, når man ser på dem skråt fra den ene eller den anden side. Ser man lige ind mod pladen, ser man begge sider af bølgerne samtidig. Denne egenskab udnytter jeg. På de fire flader på kuben kommer der til at stå et digt forfattet til projektet af Peter Laugesen. I teksten udnytter Peter Laugesen også pladernes muligheder. Teksten arbejdes ind i ”billeder”, hvor jeg bruger farver på bogstaverne og partielt som baggrund, desuden arbejder jeg med opsætningen, typografien, størrelserne på bogstaverne osv. Pladerne i sig selv er galvaniserede og står sølvgrå. For at opleve værket er det nødvendigt at komme hele vejen rundt om det.

IN:    Hvordan fik du ideen til at involvere digteren Peter Laugesen i projektet?

SF:    Jeg har tidligere arbejdet med tekster på sinusplader, hvor jeg har udnyttet det, at man læser et, når man ser ind mod pladerne fra den ene side, og noget andet når man ser pladerne fra den anden side. Da jeg havde fået ideen til projektet i Hirtshals, blev jeg klar over, at hvis indholdet i ordene skulle være mere end almindeligheder, så var det nødvendigt at få en med på projektet. Jeg kendte lidt til Peter Laugesen i forvejen, så jeg sendte en beskrivelse og nogle illustrationer af mine tanker til ham, og spurgte om han ville være med. Det ville han gerne.

IN:    Hvorfor valgte du at sætte din installation op i netop Hirtshals?
SF:    Valget faldt på Hirtshals, fordi det er her jeg bor. I udbudet stod der også noget om, at man gerne ville have forslag til projekter i regionens yderområder.

IN:    På hvilken måde synes du dit projekt tilgodeser festivalens opstillede mål om at involvere publikum i selve kunstværket?
SF:    Jeg mener, at mit projekt er i god overensstemmelse med det overordnede koncept. Værket lægger direkte op til publikumsinteraktion. Kun ved at bevæge sig rundt om værket, kan det opleves. Projektet er placeret i et af regionens yderområder, og der gøres brug af byrummet. Jeg betragter selv værket som en hybrid form, da der på samme tid findes elementer af arkitektur, skulptur, maleri og poesi.
 


Hjemmesiden

Hjemmesiden skulle nu fungere. Vi har stadig den samme adresse: www.kunstpavillon.dk og bestyrelsen vil bestræbe sig på at holde den up to date med hensyn til udstillinger, arrangementer m.m. Vi vil også lægge andre menupunkter ind, når vi skønner det er relevant. F.eks. arbejder vi på at få noget tekst om foreningens historie med på siden.

Men det er vores intention at hjemmesiden også skal fungere som et hurtigt og nemt kommunikationsmiddel blandt medlemmer og bestyrelse og blandt medlemmer indbyrdes omkring forhold, der har med Pavillonen at gøre. Derfor opfordres I til at bidrage med indlæg.
DKR medlemmer kan indsende indbydelse til udstillinger. De vil blive indsat under ”Aktuelle DKR udstillinger” og stå der i den periode udstillingen løber. Vi vil helst have dem som jpeg  filer.
Har man fortrudt, man ikke fik et billede med i rotationen på forsiden, kan man stadig komme med ved at indsende et billede som jpeg fil  sammen med en kort tekst. Der er også mulighed for at få udskiftet det billede, der allerede er med i rotationen ved at indsende et nyt.
Rubrikken ”Medlemmers kommentarer” er sat på i håb om at mange vil give deres besyv med og komme med ros, ris og gode forslag . Hvis man skriver et længere  indlæg om kunst i relation til f.eks. en udstilling, man har set på en rejse, en kunstner, man vil gøre andre opmærksom på eller bare har lyst til at formulere nogle tanker omkring kunst, vil teksten komme til at stå under ”Artikler” eller under ”Pavillonnyt.”
Alle indlæg til hjemmesiden bedes sendt til info@kunstpavillon.dk, så vil bestyrelsen sørge for at de bliver sat ind, så hurtigt som muligt.
Ingelise Nørgård      


 

Kunstneren bag ”Christinas World” udstiller på Nordisk Akvarelmuseum

af Peter Vilhelm Nielsen
Alle der har besøgt Museum of Modern Art i New York, har sikkert lagt mærke til billedet Christinas World, men det er vel de færreste, der kender kunstneren eller kender historien bag billedet. Det viser en kvinde, der kryber op imod et højt beliggende hus. Billedet går igen i mange sammenhænge, og det er blevet et amerikansk ikon. Det udstråler en stemning af nøjsomhed og vilje, og museets boghandel sælger et utal af reproduktioner af Christinas World lige fra postkort til store plakater.

Christinas World. Tempera, 1948.

Billedet er malet af den amerikanske kunstner Andrew Wyeth (1917-2009). Det er ikke Christinas World, der udstilles på Nordisk Akvarelmuseum i Skärhamn men derimod en række akvareller, som alle er malet i Christinas og Alvaros hjem på Hathorn Point i Maine. Blandt akvarellerne ses den forberedende skitse: Study for Christinas World.

Det er en absolut sjældenhed at se Wyeths billeder i Europa. Tidligere har der kun været udstillinger i London, Paris og Bologna, så det må være et ”must” for akvarelmalere og for akvarel interesserede at besøge denne udstilling.

Andrew Wyeth maler naturalistisk, og han skaber en særegen stemning i sine store akvareller ved at gøre dem detaljerede, og alligevel lader han dem rumme en række udeladelser. Der er lidt magisk realisme over akvarellerne. Desuden rummer billederne en ekstrem høj kvalitet af selve det håndværk at male akvarel. I en del af akvarellerne anvender han en speciel udviklet drybrush-teknik, hvor billederne er ”vævet” sammen af fine tynde strøg i en lag på lag teknik. Metoden giver billederne en tynge og nærvær, som er helt atypisk for akvarel. (Se: www.petervnielsen.dk under kunstneren: Andrew Wyeth).

“Study for Christinas World”. Drybrush-akvarel. Christina var født handikappet og kunne kun bevæge sig ved at krybe. Dette ses ikke tydeligt i det endelige billede, muligvis fordi Wyeths unge kone også var model til billedet.

Nordisk Akvarelmuseum
14. maj til 5. september 2010.

Tirsdag-søndag 12-17, lukket mandag.
Söndra Hamnen 6 · Skärhamn · Sverige · www.akvarellmuseet.org


Vellykket kunsttur til Berlin

Vejret var ikke det bedste i dagene 13. - 16. maj da Aalborg Kunstpavillon sammen med Danmarks Billedkunstlærere, Nordjylland satte Berlin Stævne for at se og opleve kunst. Det ødelagde dog ingenlunde stemningen, der var så god at der allerede på vejen hjem i bussen var bred enighed om blandt de 38 deltagere, at vi vil prøve at gentage succesen til næste år. En af de ting vi til den tid nok vil søge, er på forhånd at entrere med en lokal kendt, så vi også kommer lidt ind under huden på Berlins mere skæve og ukendte kunstliv.

Herunder følger en lille serie stemningsfotos fra turen taget af Lisbeth Gjørtz Fast

 

 

 


Ny udgave af 101 kunstnere

Som sin forgænger hylder 101 kunstnere 2010 mangfoldigheden i dansk kunst

Den 1. september udkommer bogen 101 kunstnere 2010, et årligt tilbagevendende opslagsværk over nulevende danske kunstnere.

101 kunstnere vil vise et bredt udvalg af  nogle af vores mange dygtige malere, billedhuggere, keramikere, glaskunstnere og installationskunstnere.
Redaktøren af ”101 kunstnere” er Kunstavisens redaktør Tom Jørgensen.

Hovedpointen bag 101 kunstnere er at vise mangfoldigheden i dansk nutidskunst. Uanset alder, køn, uddannelse eller bopæl.
Ikke mindst vil bogen gerne gøre op med den udbredte holdning, at man skal være ung og uddannet på det københavnske kunstakademi for at være en god kunstner. En holdning, som skjuler den kendsgerning, at man finder mange fremragende kunstnere i hele landet.
Endelig vil 101 kunstnere gerne få den enkelte læser til at gå på opdagelse i kunstens fantastiske verden uden tunge teoretiske afhandlinger hængende over hovedet.
Bogens kunstnere præsenteres i alfabetisk orden efter efternavn og hver kunstner har såvel en tekst- som en billedside. Der vil desuden være oplysninger om kunstnerens adresse, hjemmeside og email.

Blandt de kunstnere, som er med i bogen, finder man:
Henrik Scheel Andersen, Helle Bovbjerg, Jacob Brostrup, Ingrid Duch, Gorm Eriksen, Katja Herrik, Annette Hoff-Jessen, Carsten Krogstrup, Hellen Lassen, Grethe Mariann Maurseth, Inge Reusch, Jørgen Rosengaard, Inka Sigel, Ole Tersløse og Lis Zwick.

101 kunstnere udgives på Forlaget JA og koster 198 kr.