PavillonNyt Marts - August 2010

 

Aalborg Kunstpavillon
Også i fremtiden

I sidste Pavillonnyt skrev vi nedenstående indlæg og stillede jer spørgsmålet vedr. vores navn.

Vores forening hedder iflg. vedtægterne: Aalborg Kunstpavillon.
Vi er en forening, og vores navn relaterer sig til en bygning. Pavillon er i flg. Nudansk Ordbog:
”En selvstændig del af en bygning, der på en eller anden måde skiller sig ud fra det øvrige.”
Vi har nu til huse i en Kunsthal, der på ingen måde skiller sig ud fra den øvrige bygningsmasse. Det er svært, at forklare udefrakommende. Til gengæld er navnet Aalborg Kunstpavillon kendt og heddet sådan i de sidste 25-30 år.
1.    Burde vi så ikke tage konsekvensen, og ændre navn til hvad vi er?
2.    Skal vi se stort på, at vores navn ikke passer med virkeligheden, og bibeholde det, med de fordele, det nu har?


Hvad var responsen?
Flere af jer har svaret. Tusind tak for det. Det er altid rart at få respons, på det man skriver, men vi spørger jo også, fordi vi gerne vil have jeres mening.
Og hvad har I svaret?
Af jer, der har svaret, har i alle sagt enstemmig, at Aalborg Kunstpavillon skal bibeholde sit navn. Vi har diskuteret navnet meget i bestyrelsen. Vi har blandt andet taget jeres tilbagemeldinger til efterretning og besluttet at vores navn forbliver: Aalborg Kunstpavillon.
Og hvad sagde I mere?
Nogle af jer påpegede også, at vi var blevet usynlige i det nye Kunsthal Nord at man savnede et dørskilt el. lign. der viste, at her holder Aalborg Kunstpavillon til.
Både metalskiltet, som tidligere hang over porten til Søndergade og gedebukken, kaldt Syndebukken er opmagasineret.
Vi vil arbejde for, at finde et egnet sted for både Syndebukken og metalskiltet i Nordkraft og ikke mindst at få vores eget dørskilt, der viser, at vi hører til.

Hvad betyder egentlig pavillon bl. a.?.
Ifølge ”Den store danske encyklopædi:
Pavillon, (fr., af mlat. papilio 'sommerfugl, telt', opr. om telt af form som en sommerfugl med udslåede vinger),.
Vi tolker dette med, at Aalborg Kunstpavillon favner over Nordjysk Kunst som en sommerfugls udslåede vinger.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen Aalborg Kunstpavillon
 

 

Tanken er Åben!


Ole Flyv OF i samtale med Mogens Otto Nielsen
MO

OF    Hvornår begyndte din karierre som kunstner?
MO   Det har vel altid stået på, det med billeder. På den anden side, jeg er vokset op på Lolland Falster - sidst i Nakskov, verdens centrum. Når man er helt ung ved man alting og ingenting.

OF    Beskriv din første udstilling, hvordan føltes det?
MO   Da jeg som 14 årig tog toget, Nakskov - Kragenæs, med fire malerier under armen til en udstilling på Kragenæs kro og kom i avisen.

OF    Din aktuelle udstilling på Kunsthal Nord viser værker fra et langt kunstnerliv, hvordan føles det at se så mange værker samlet på et sted?

MO   Det er meget godt at se tingene bredt ud - og undskyld den manglende oplysning om værkerne. Men jeg håber at udstillingen i sin helhed vil give et billede af mit virke.

OF    Du har været vidt omkring i dit kunstneriske udtryk, er der nogle udtryksformer du mangler?

MO   Jeg har sat en masse forskellige udtryksformer op men primært er det 'Tanken er Åben'

OF    Du må ha' truffet mange kunstnere gennem tiden, kan du nævne nogle som har sat sig særlige aftryk?

MO   Carsten Schmidt-Olsen, Jens Jørgen Thorsen, Karla Sachse, Guillermo Deisler og mange, mange flere.

OF    Hvordan opstod ideen med teselskaber?

MO   Vi havde sendt breve ud til kunstmuseerne i Danmark med ønsket om udstilling - men fik ingen svar.
Derfor snakkede vi om at lave noget selv. Jeg ville gerne inviterer forskellige kunstnere til mit hjem. Min datter kom i tanke om Louise Heibergs The-Selskaber, derfor navnet.
Familien Nielsen købte et stort party telt til The-Selskaberne, som foregik i haven. Der kom mange gæster.

OF    Fortæl lidt om din nye bog, fra de tidligste værker til de seneste?

MO   Jeg er billedkunstner - derfor har vi lavet en billedbog.

OF    Hvad arbejder du på for tiden?

MO   Jeg nyder vinteren.

OF    Hvad er en typpisk, hvis der da er en sådan, arbejdsgang på et kunstværk?

MO   Jeg lytter til alt slags musik. For tiden er det opera.

OF    Hvis du skal beskrive din kunst/retning, hvad vil du så kalde dig selv?

MO     Jeg vil gerne citere Jens Jørgen Thorsen: Med de ting er ”Atmosphere Controlled” begyndelsen til et internationalt frit, selvstyrende eksperiment-center. (Modernisme i dansk malerkunst)

 

 

Aalborg Kunstpavillons bidrag til Lyrikfestivalen med den klingende titel 9000 ord kan høres, ses og fornemmes i Kunsthal Nord torsdag den 24. april kl. 16 midt i udstillingen Blikket på kunsten, hvor Martin Glaz Serup vil åbne festivalen med at læse op af sine digte og gå i dialog med tilhørerne.

Martin Glaz Serup er uddannet på forfatterskolen og har skrevet digtsamlinger og langdigte; den først publicerede digtsamling er Shylas ansigt (2002), det sidst publicerede langdigt har titlen Trafikken er uvirkelig (2007).  Et par af de træk, der karakteriserer Glaz Serups digtning, er en montagebaseret sprængning af traditionelle genrer og stilarter, hurtige skift i intensitet og fokus samt et politisk (og kunstpolitisk) engagement.
I mange digte sammenmonterer Glaz Serup tekstfragmenter af vidt forskellig karakter og opnår derigennem nye udtryk og uventede virkninger, som vi kender dem fra montagen og collagen i billedkunsten. Glaz Serup henviser også til visuel kunst i nogle digte, et lille digt fra Borgmester Gud (2003) kan illustrere både montagen og brugen af visuelle referencer:
Satellitter på vej mod Mars/ Charlie Chaplin med sin kæreste/ ud af landevejen igen sort/hvid knitrende/ lyden af et klaver et sted og lyset/ fra Doug Aitkens installationer. 
Et politisk engagement kommer til udtryk i et digt fra samme samling gennem brugen og 'dekonstruktionen' af kulturelle referencer i en krigskontekst:
Byfesten fortsætter Zorro synger Europe/ på en stripbar i Paris og/ Sam tager ladegreb på orglet/ spiller den igen imens Monet maler/ åkander i en have den have der i virkeligheden var hans største kunstværk/ Åkander åkander bare åkander/imens krigen farer forbi…

 

 

NYE DKRmedlemmer


På et møde i bedømmelsesudvalget d. 9/2 blev der optaget tre nye medlemmer i Det kunstneriske Råd.
Jørn O.H. Bork
Jørn er maler og skulptør. Han bor og arbejder på Mors. Han  er inspireret af  sin store interesse for eskimoiske myter og sagn. Nogle kan måske huske hans værker fra en udstilling i Aalborg Kunstpavillon foråret 2007. Jørn  er medlem af Billedkunstnernes Forbund.
www.bork-billedkunstner.dk

Ninne Nielsen
Ninne er født i Hirtshals og er efter flere år i det sønderjyske vendt tilbage til barndomsbyen. Hun arbejder først og fremmest med maleri, men har også inddraget andre teknikker. Motiverne er ofte det sete, opstillinger og landskaber. Ninne er medlem af Billedkunstnernes Forbund.
www.ninnenielsen.dk

Laila Stenderup
Laila er keramiker. Hun er uddannet på Det jyske Kunstakademi. Hun bor i Aalborg og hendes karakteristiske krukker er kendt fra flere udstillinger i lokalområdet. Laila er medlem af Bkf.
www.lailastenderup.dk

 

Mindeord

Inger Pedersen døde i efteråret. Inger kom som frivillig til Aalborg Kunstpavillon for næsten 15 år siden og gjorde som frivillig en uvurderlig indsats på alle felter. Inger følte et stort ansvar for stedet og var vist til næsten alle ferniseringer, hvor hun stod for traktementet. Hun var også en stor hjælp ved juleudstillingerne, hvor hun havde styr på alle priser. Hun var frimærkeslikker, når der skulle sendes post ud, og hun mødte troligt ind i sommerferien for at tjekke og sende post. Inger var glad for samværet med personale og bestyrelse, og vi satte alle pris på hendes gode humør og muntre bemærkninger. For Kunstpavillonens medlemmer var Inger værdsat for sin sikre leverance af de berømmede nøddehorn til generalforsamlingerne - dem måtte vi så undvære i år. Inger lever ikke mere - men heldigvis lever mindet godt og varmt hos os, der fik lov at lære hende at kende.
Torben Wendelboe