PavillonNyt marts - august 2011

Læs om:

Flytningen til Nordkraft
Medlemsfordele
The Pillow Book - filmarrangement
Hænder ser anderledes end øjet aflæst af kunsthistoriker Ingelise Krarup Anderse
n
Carla_ThonsgaardMød Carla Thonsgaard


Flytningen til Nordkraft

Da jeg forleden dag fra Kedelhallen gik op af trappen til Kunsthal Nord, tænkte jeg på, hvor hurtigt jeg egentlig var kommet til at føle mig hjemme i det gamle kraftværk. I 11/2 år har Aalborg Kunstpavillon haft hjemsted i Kunsthallen. Alle vores møder, arrangementer og de fleste af vores udstillinger foregår her. Jeg tænkte på de gode oplevelser. Blikket på Kunsten, hvor 45 DKR kunstnere viste værker over tre udstillinger.  De kvalificerede kommentarer til ophængningerne af Ingelise Krarup Andersen og Trine Rytter, og i forbindelse med lyrikfestivalen 9000 ord, det velbesøgte arrangement, hvor Martin Glaz Serup læste egne digte op. Der er også gode minder fra inspirerende medlemsaftner, hvor vi drøftede fremtidsvisioner, og jeg husker tydeligt den aften, hvor Thorvald Odgaard levende fortalte om Pavillonens historie.
I tilgift til vores egne arrangementer er vi blevet indbudt til ferniseringer, musikarrangementer, events, foredrag og meget mere arrangeret af Kunsthal Nord. De, der jævnligt har benyttet sig af de mange tilbud, oplever sikkert som jeg, en følelse af, at her hører vores forening til. Det er her vi kommer for at få gode oplevelser og for at dele vores interesse for kunst med andre.
I forbindelse med arbejdet med at stille udstillinger og arrangementer på benene, har jeg oplevet et godt samarbejde med Kunsthallens personale. Pavillonen har naturligt indflydelse på stedets aktivitetskalender. Som deltager i arrangementerne tænker I sandsynligvis ikke altid over, om det er Kunsthallen eller Pavillonen, der står som arrangør, når I beslutter jer for at høre et foredrag eller noget musik. Og sådan skal det også være.

Men hvorfor så betale kontingent til Aalborg Kunstpavillon? Er der sikkert nogle, der tænker.

Vi er stadig den forening, der er garanten for, at nordjyske kunstnere har et udstillingsvindue. Aalborg Kunstpavillon består af en kunstner gruppe - DKR - og nogle kunstinteresserede medlemmer. Vi har stadig udstillinger, der fokuserer særligt på vores kunstnere, og vi har arrangementer, der henvender sig specielt til vores medlemmer. Hvis vi vil vedblive med at have indflydelse i Kunsthal Nord, er det vigtigt, at vi står stærkt. Jo flere vi er, jo mere sandsynligt er det, at vi bliver hørt, når der skal tages bestemmelser. Men som i Søndergade skal vi ikke være navlebeskuende. Vi vil gerne se vores kunstnere i sammenhæng med andre, og vi vil gerne udvide vores horisont ved at lytte til musik og opleve kunstformidlere og udøvende kunstnere fra ind og udland. Vi har overordnet samme mål som Kunsthal Nord, nemlig at præsentere kunst af høj kvalitet i Nordjylland, og derfor kan vi glæde os over at få Kunsthallens arrangementer som bonus.
Men hvis vi ikke var på banen, ville så mange nordjyske kunstnere ikke blive profileret i den udstrækning, de gør.

Ingelise Nørgård


Selv om man først og fremmest skal være medlem af Aalborg Kunstpavillon på grund af sin interesse for nordjysk kunst, har den nye bestyrelse den glæde at kunne tilbyde en række

Medlemsfordele

Gratis entre For at få kvalitet har vi ofte arrangementer, det er så dyrt at få stablet på benene, at vi tager entre. I de tilfælde har I oplevet, at det på alle Pavillonens og på en del af Kunsthallens arrangementer er gratis eller til reduceret pris for medlemmer af Kunstpavillonen at komme ind. Den fantastiske koncert med Admiral Awesome i februar er et eksempel på dette og d. 6. april kan Pavillonens medlemmer komme gratis i Biffen i forbindelse med projekt Ordkraft og se Peter Greenaways film The Pillow Book, mens samme forestilling for andre koster 75 kr.

Medlemskort I år får man det for længst annoncerede medlemskort, når man har betalt sit kontingent. Så behøver man ikke huske sit medlemsnummer eller argumentere for at komme gratis ind, men kan blot vise det frem. Man kan se på hjemmesiden hvilke andre fordele, der er tilknyttet kortet. Det er ikke så mange endnu, men den nye bestyrelse har det som et af sine indsatsområder at skaffe flere fordele. Så hold øje med hjemmesiden.

Grafisk tryk Som noget nyt indfører vi som medlemsfordel, at man får et stykke grafik af en DKR kunstner. I år har vi valgt Gorm Spåbæk som kunstner. Han var aktuel med to frottageværker på Hænder ser anderledes end øjet.


Gorm, der kan lide at analysere, er via noget arbejde for et konsulentfirma, der arbejder for et olieselskab, blevet interesseret i coccoliter. Det er aftryk af plankton i de kridtlag, hvori de olieholdige lag ligger som lommer. Skønt de er gamle er det først med elektronmikroskopet, man har kunnet forstørre i en grad, så man kan se, hvordan de er opbygget efter et regelmæssigt mønster. Gorm vil skære et træsnit med en coccolit som motiv. Det vil blive trykt og alle medlemmer vil få et signeret eksemplar.
For ikke at fordyre projektet vil det rent praktisk blive sådan, at man fra d. 15. april kan få medlemskort og det grafiske tryk udleveret i Kunsthal Nords åbningstid. Hvis man ikke har mulighed for at afhente det, vil det blive sendt med posten sammen med halvårsprogrammet i august.

Adgang til debat forum på hjemmesiden: Som medlemmer af en forening, hvor medlemmerne bor så geografisk spredt, som det er tilfældet i vores, er det rart at kunne kommunikere digitalt. Derfor er vi i færd med at udvide hjemmesiden med et debatforum. Her kan man kommentere udstillinger, annoncere egne arrangementer, komme med forslag, henvende sig til kunstnere m.m. Debatforummet  vil være på plads fra 1. april.

Indbydelser For at reducere portoudgifterne har bestyrelsen bestemt, at vi fra august kun sender halvårlige forsendelser til alle med brev. Vi vil i stedet for at sende Pavillonnyt hver tredje måned, sende et halvårsprogram i januar og august. Så har man alle tilbud samlet og kan sætte kryds i kalenderen for det, man har lyst at komme til.

Man får remindere elektronisk til alle udstillinger og arrangementer, og spontant opståede tilbud bliver også udsendt på den måde.

Men vi ved godt, at nogle foretrækker post. Så derfor skal der stadig være mulighed for at få indbydelser til udstillinger og arrangementer som brevpost. Vi beder alle anføre på indbetalingskortet til kontingentet, om de fortsat ønsker anden brevpost  end de to halvårsprogrammer. Man kan også maile sit ønske til info@kunstpavillon.dk eller skrive til Aalborg Kunstpavillon, Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg.
Der har tidligere været lavet et tiltag, der skulle reducere portoudgifterne, men det kom aldrig til at fungere. De kraftige portoforhøjelser fra april, gør det dog umagen værd at prøve igen.


Peter Greenaways filmThe Pillow Book som medlemsarrangement

Onsdag den 6. april kl. 19 arrangerer Aalborg Kunstpavillon en forevisning af Peter Greenaways film The Pillow Book i Biffen. Gratis for Kunstpavillonens medlemmer. Pris for ikke medlemmer: 75 kr.

The Pillow Book (1996) er en af den engelske billedkunstner og instruktør, Peter Greenaways mest markante film. Som visuelt værk er filmen præget af Greenaways arbejde med og kendskab til malerkunst; filmen er i høj grad et billedværk om skrift og litteratur, og gennem sine billedkompositioner og klipning forener den europæisk malerkunst med japansk og kinesisk æstetik i et helt unikt filmsprog. De enkelte billeder kan ses som kunstværker i sig selv. To gennemgående træk i billedkompositionerne er, at billederne har flere lag, og at det samme billede består af elementer. Billederne med flere lag er skabt ved hjælp af projektioner, først og fremmest projektioner af kalligraferede skrifttegn som 'baggrund' for det, der vises eller fortælles i billedet. Montagen i de enkelte billeder har dels form af at et lille selvstændigt billede ses inde i det 'store' billede, dels af at det 'store' billede dannes af flere mindre. Et par andre elementer i billedsproget er brugen af stærke farvekontraster og toninger af billederne. Filmen sætter et moderne drama ind i en japansk og kinesisk kulturel kontekst.

Det moderne drama har en ung japansk model som hovedperson og jeg-fortæller. Hun søger at forene sin erotiske lidenskab med sin passion for kalligrafi og poesi. Passionen for det sidstnævnte udspringer af, at hun som lille pige på sine fødselsdage blev malet i ansigtet af sin far, mens hun fik fortalt en skabelsesmyte: Da gud skabte den første lermodel af mennesket, malede han øjnene, læberne og kønnet. Og på hvert enkelt menneske malede han navnet, så vedkommende ikke skulle glemme det. Og når han anerkendte sin skabning pustede han liv i lermodellen ved at signere den med sit eget navn. Det drama, der udspiller sig for den voksne jeg-fortæller, er et trekantsdrama mellem hende selv, hendes engelske elsker og en forlægger. Mediet, hun kommunikerer med forlæggeren igennem, er unge mænds kroppe. Med sin engelske elskers krop som 'pergament' skriver hun sin første bog med sorte, røde og gyldne skrifttegn. Hvordan dramaet udvikler sig, og hvad der står i Den uskyldiges bog, Ekshibitionistens bog og hendes øvrige bøger, viser den overordentligt æstetisk bevidste The Pillow Book, der også giver svaret på, hvorfor denne titel er brugt.


Hænder ser anderledes end øjet aflæst af kunsthistoriker Ingelise Krarup Andersen

Ved Pavillonarrangementet onsdag den 2. marts formidlede Ingelise Krarup Andersen sin indlevelse i og oplevelse af den færdigophængte udstilling Hænder ser anderledes end øjet. 24 nordjyske kunstnere, langt de fleste DKR-medlemmer, har taget udfordringen op.

Ingelise Krarup startede med en lille historie om en dreng, der kom ind og så Karla Sachses på farten, der er tegnet med grafit direkte på væggen; drengen sagde: Det dér må man vist ikke!
Inden Ingelise Krarup startede sin dialog med værkerne, fortalte hun om frottage, at det er en eksperimenterende teknik, hvor det gælder om at slippe kontrollen og lade det spontane og fantasien tage over.
Ingelise Krarup har fulgt udviklingen af udstillingen og karakteriserede den første fase med kun Karla Sachses værker som stilfærdig og lavmælt, humoristisk og poetisk, stoflig. Stoflighed karakteriserer udstillingen fra begyndelsen til slutningen, og værkerne har givet stofligheden en mangfoldighed af udtryk. Ingelise Krarup satte ord på alle kunstneres værker; men her kan der kun gives nogle eksempler.
Set med Ingelise Krarups øjne er det et gennemgående træk, at de nordjyske kunstnere har taget udfordringen op med en seriøsitet og en ydmyghed over for 'udfordreren', Karla Sachses værker. Men der er, trods ydmygheden, både støjende og blide dialogværker. Ydmygheden kommer blandt andet til udtryk ved, at flere kunstnere har neddæmpet deres normalt farvefabulerende værker, og ved at andre forholder sig direkte til Karla Sachses værker. Et eksempel på det første er Annette Falk Lunds tre værker, der holder fast i en formverden, men med en mere sart kolorit end sædvanligt. Et andet eksempel er Kirsten Brøndums afskalninger, hvor det taktile er lukket inde i plexiglas og viser en neddæmpethed i forhold til kunstnerens kraftige croquis tegninger af kvinder.

Et eksempel på det andet er Pia Skogbergs gulvundersøgelser og Kristin Saghaugs Spor af brand, der i kraft af deres stramhed og strukturer spiller intimt sammen med Karla Sachses seks søjleagtige værker med den fælles titel Retliniet. Og med sit værk Perforerede huller svarer Mogens Otto Nielsen Karla i hendes eget sprog.
Ingelise Krarup reflekterede i forbindelse med flere værker over temaet: Det at sætte spor er at eksistere, det er en bekræftelse på eksistensen. I Grethe Maurseths Vejen bliver til, når man går sætter skoene spor på jorden og spor på væggen. 'Jeg har gået her med mine sko, altså eksisterer jeg'.

Et andet tema, der blev belyst af kunsthistorikeren var netop den historiske og kunsthistoriske dimension, der kommer til udtryk i værker som Leif Lemmiches farvedæmpede frottager af flinteredskaber, i Gorm Spaabæks gnidebilleder (som han kalder dem) af oldtidens skåltegn på en sten og i nogle værker, der i lighed med Karla Sachses fotografier med titlen Kroget peger bagud i tiden gennem et mønster. Marianne Rønnow åbner den nære verden, det florlette, det sarte og forgængelige. De broderede mellemværker aftrykt i mel er flygtige spor, som kan pustes væk. Ingelise Nørgårds gulnede Erindringstæppe kan også ses som spor af en personlig historie.

Et par værker skiller sig ud: Dukkehuset, et værk, der er lavet af tre unge kunstnere, som inkluderer en tekst, der tager udgangspunkt i André Bretons første surrealistiske manifest og som videre betoner det fortrængte seksuelles betydning og i den kontekst spiller anderledes på betydningen af det franske verbum 'frotter', at gnide. Søren Gøttrup og Britta Madsens Making Finger Philodendron - en plante med det latinske navn 'Monstera deliciosa' - er i udgangspunktet et aftryk af en stor fredelig stueplante; men blandt andet de forskudte størrelsesforhold mellem de små mennesker, der arbejder med at skære plantens fingre ud, giver, sammen med det fabulerende, værket et strejf af surrealisme.


Mød Carla Thonsgaard i Kunsthal Nord lørdag d. 2 april 2011 kl.: 13:00 - 14:30


Mød kunstneren Carla Thonsgaard i hyggelig og personlig samtale med Ole Flyv om kunst i Kunsthal Nord.
Arrangementet afholdes af Aalborg Kunstpavillon der byder på en kop kaffe eller te. Der vil endvidere kunne købes øl og vin.
Send spørgsmål der ønskes besvaret til info@kunstpavillon.dk

Det er tanken  at denne type arrangement, skal være en tilbagevendende begivenhed.


I maj arrangeres en tur til en aktuel udstilling. Den er endnu ikke planlagt